Ord fra en ordfører

I dette første ordinære innlegget har Ordfører i Lebesby kommune noen ord å si ! 

Stine Akselsen

Psykisk helse

Daglig prater vi om vår fysiske helse og daglig pleier vi vår fysiske helse.

Jeg har små barn, også de er opptatt og beviste sin fysiske helse. Som mor prater jeg ofte med barna mine om at det er viktig å være i aktivitet og ta vare på kroppen.

 

Men hva med vår psykiske helse? Alle har en psykisk helse.  De fleste av oss prater for lite om den, samtidig som vi pleier den alt for lite. Samfunnet er preget av tabu knyttet til vår psyke. Jeg er ikke flink til å prate med de rundt meg om den psykiske helsen. Jeg er også alt for lite flink å prate med mine barn om dette.

 

Samfunnet vårt er preget av at psykisk helse i stor grad er tabubelagt.

Konsekvensen av disse tabuene er at vi som mennesker er alt for lite beviste vår psykiske helse. Mange mennesker får ikke levd fullverdige liv hvor de blir anerkjent som hele mennesker, også med sin sårbarhet som eksempelvis psykiske lidelser fører med seg.

 

Samtidig som det offentlige må bli bedre på helsefremmende og forebyggende tiltak må vi som enkeltmennesker være med å bidra til å fjerne tabuer knyttet til psykiske lidelser.

Du går i bresjen for dette Magnus! Med denne siden vil du skape gode og informative kampanjer som vil være med på å fjerne fordommer, og bidra til at vi andre blir mer beviste vår egen og andres psykiske helse.

Lykke til! Gleder meg til å følge deg:)

 

 

Stine Akselsen

Ordfører

Lebesby kommune